Bảng vinh danh sinh viên - Lễ Tốt nghiệp 14/8/2010

Trường đại học Đông Á trân trọng công bố danh sách và vinh danh những sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng và TCCN đạt danh hiệu Xuất sắc - Giỏi đầu ngành trong Lễ Tốt nghiệp năm 2010.

Phạm Thị Thu Sang
Lớp: 07KT1A
Ngành: Tài chính kế toán
Danh hiệu: Xuất sắc (3.71)

Nguyễn Thị Nhân
Lớp: 07CDKT4A
Ngành: Tài chính kế toán
Danh hiệu: Xuất sắc (3.65)

Nguyễn Thanh Tâm
Lớp: 07CDVP4A
Ngành: Quản trị văn phòng
Danh hiệu: Giỏi (3.60)

Trần Thị Hà
Lớp: 08CDLTKT2A
Ngành: Tài chính kế toán
Danh hiệu: Giỏi (3.53)

Cao Xuân Nhật
Lớp: 07CDTH1A
Ngành: Tin học ứng dụng
Danh hiệu: Giỏi (3.27)

Phạm Thị Bích Ngọc
Lớp: 07CDKD2A
Ngành: Quản trị kinh doanh
Danh hiệu: Giỏi (3.45)

Phan Ngọc Vy
Lớp: 08CDLTKD1A
Ngành: Quản trị kinh doanh
Danh hiệu: Giỏi (3.40)

Nguyễn Thị Xô Ni
Lớp: 07CDKS2A
Ngành: Du lịch
Danh hiệu: Giỏi (3.41)

Hoàng Thế Vinh
Lớp: 08CDLTTH1A
Ngành: Tin học ứng dụng
Danh hiệu: Giỏi (3.43)

Nguyễn Thị Hà
Lớp: 08CDLTVP1A
Ngành: Quản trị văn phòng
Danh hiệu: Giỏi (3.32)

Nguyễn Thanh Hải
Lớp: 08CDLTXC1A
Ngành: XD cầu đường
Danh hiệu: Giỏi (3.39)

Nguyễn Văn Tân
Lớp: 08CDLTXD1A
Ngành: Xây dựng dân dụng
Danh hiệu: Giỏi (3.25)

Lê Thị Kim Dung
Lớp: 07HC1A
Ngành: Quản trị văn phòng
Danh hiệu: Giỏi (3.52)

Phạm Công Danh
Lớp: 07KD2A
Ngành: Quản trị kinh doanh
Danh hiệu: Giỏi (3.22)

Nguyễn Thanh Thương
Lớp: 07XD1A
Ngành: Xây dựng dân dụng
Danh hiệu: Giỏi (3.48)

Võ Thế Anh
Lớp: 07CDDK1A
Ngành: KT Điện
Danh hiệu: Khá (3.10)

Bạch Hồng Đô
Lớp: 08CDLTDK1A
Ngành: LT Điện
Danh hiệu: Khá (2.84)

Lê Văn Tương
Lớp: 08CDLTDL1A
Ngành: Du lịch
Danh hiệu: Khá (3.29)

Đinh Tiến Lực
Lớp: 07DK2A
Ngành: KT Điện
Danh hiệu: Khá (3.10)

Nguyễn Thị Thu Vân
Lớp: 07NVNH1A
Ngành: Du lịch
Danh hiệu: Khá (3.23)

Nguyễn Đặng Đức Linh
Lớp: 07TH2A
Ngành: Tin học ứng dụng
Danh hiệu: Khá (3.27)

Trương Khắc Văn
Lớp: 07XC1A
Ngành: Xây dựng cầu đường
Danh hiệu: Khá (3.18)

 

Huỳnh Xuân Tuấn
Lớp: 07CDXD1A
Ngành: Xây dựng dân dụng
Danh hiệu: Khá (3.22)

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí