Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 9

Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 9

Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 9 Đại học Đông Á

  • Thời gian: 8h, ngày 20/5/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison và sảnh lớn Đại học Đông Á
  • Chủ đề: Ý tưởng nhỏ - Quyết tâm cao - Thành quả lớn
  • Hình thức: trình bày báo cáo powerpoint và báo cáo poster

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí