Toạ đàm "Tổng quan về năng suất chất lượng và áp dụng năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng"

Toạ đàm "Tổng quan về năng suất chất lượng và áp dụng năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng"

Toạ đàm "Tổng quan về năng suất chất lượng và áp dụng năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng"

  • Thời gian: 14h, ngày 8/5/2023
  • Địa điểm: Hội trường 401 Đại học Đông Á
  • Chủ trì: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH&CN)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí