Toạ đàm Kết nối xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đại học Đông Á

Toạ đàm Kết nối xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đại học Đông Á

Chương trình:

  • Toạ đàm Kết nối xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đại học Đông Á
  • Hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sinh viên Đại học Đông Á
  • Ra mắt Hub Làng sinh viên đổi mới sáng tạo – Techfest trường Đại học Đông Á

Thời gian: 7h30, ngày 22/8/2023

Địa điểm: Hội trường 409 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí