Seminar "Ứng dụng Matlab & Simulink trong nghiên cứu và giảng dạy"

Seminar "Ứng dụng Matlab & Simulink trong nghiên cứu và giảng dạy"

Seminar "Ứng dụng Matlab & Simulink trong nghiên cứu và giảng dạy"

  • Thời gian: 9h ngày 18/10/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Đối tượng: sinh viên khối Kỹ thuật (ngành Điều khiển và Tự động hoá, Điện - Điện tử,...)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí