Nhóm sinh viên ĐH Đông Á tiếp theo đến thực tập và làm việc tại tỉnh Shizuoka

Nhóm sinh viên ĐH Đông Á tiếp theo đến thực tập và làm việc tại tỉnh Shizuoka

Nhóm sinh viên ngành Điều dưỡng ĐH Đông Á với 7 thành viên là nhóm tiếp theo đến thực tập và làm việc tại tỉnh Shizuoka.

Các bạn sinh viên vừa đến sân bay Nhật, hứng khởi cho chuỗi ngày trải nghiệm trên đất Nhật

Theo đó, sinh viên ngành Điều dưỡng Đại học Đông Á đến làm việc theo chương trình internship tại hệ thống cơ sở y tế thành viên thuộc Hiệp hội phúc lợi xã hội thành phố ở Nhật Bản. Cùng với lộ trình tiếp nhận tăng dần qua mỗi năm là sự hỗ trợ về chỗ ở và sinh hoạt phí dành cho sinh viên tham gia chương trình.

Trong thời gian 9 tháng thực tập nghề nghiệp, sinh viên vừa được thực hành nghiệp vụ chuyên môn, tiếp cận môi trường và phương pháp làm việc tiên tiến tại Nhật vừa nâng cao trình độ Nhật ngữ. Sau khi kết thúc chương trình internship, sinh viên sẽ trở về trường để hoàn thành chương trình học tại ĐH Đông Á. Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị để sinh viên có nguyện vọng làm việc tại Nhật bước vào chương trình làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí