Ngày hội tuyển dụng Fu Wing Interconnect Technology (Foxconn)

Ngày hội tuyển dụng Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (Foxconn)

Ngày hội tuyển dụng Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (Foxconn)

  • Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 17/05/2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison - Trường Đại học Đông Á
  • Đối tượng:  sinh viên các khoa: Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Trung Quốc, Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Anh, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa CNKT Điện - Điện tử, Khoa Du lịch, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa CNKT Xây dựng, Khoa Marketing, Khoa Tài chính Kế toán

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí