Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 36 tại Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 36 tại Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 36 tại Đại học Đông Á

  • Thời gian: 7h00, ngày 17/10/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí