Lễ trao chứng nhận hoàn thành chương trình Internship Aijinkai khoá 2

Lễ trao chứng nhận hoàn thành chương trình Internship Aijinkai khoá 2

Lễ trao chứng nhận hoàn thành chương trình Internship Aijinkai khoá 2

  • Thời gian: 13h, ngày 10/10/2023
  • Địa điểm: P.301 Đại học Đông Á
  • Hình thức: trực tuyến và trực tiếp

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí