Lễ ký kết hợp tác với Cty CP dược phẩm FPT Long Châu

Lễ ký kết hợp tác với Cty CP dược phẩm FPT Long Châu

Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Đông Á với Cty CP dược phẩm FPT Long Châu

- Thời gian: 9h00, ngày 18/8

- Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí