Lễ ký hợp tác & Chương trình đào tạo ngành dịch vụ nhà hàng

Lễ ký hợp tác & Chương trình đào tạo ngành dịch vụ nhà hàng cho sv Ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Lễ ký hợp tác Đại học Đông Á - Công ty CP YM Connection & Chương trình đào tạo ngành dịch vụ nhà hàng cho sv Ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 *Lễ ký hợp tác:

           - Thời gian: Ngày 18/3/2024 (thứ 2) vào lúc 13h30 - 14h40 

           - Địa điểm: P.303

       *Chương trình đào tạo ngành dịch vụ nhà hàng 

           - Thời gian: Ngày 18/3/2024 (thứ 2) vào lúc 14h40 - 17h00

           - Địa điểm: Phòng thực hành nhà hàng chuẩn Nhật

           - Chuyên gia giảng dạy: Ông Tokiwa Tsutomu - chuyên gia lĩnh vực dịch vụ nhà hàng

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí