Lễ hội văn hoá Việt - Nhật lần thứ 9 và Ngày hội UDA 2024

Lễ hội văn hoá Việt - Nhật lần thứ 9 và Ngày hội UDA 2024

Lễ hội văn hoá Việt - Nhật lần thứ 9 và Ngày hội UDA 2024

  • Thời gian: ngày 29/3
  • Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí