Ký kết hợp tác với trường TH,THCS, THPT Hy vọng (Hopeschool)

Ký kết hợp tác với trường TH,THCS, THPT Hy vọng (Hopeschool)

Ký kết hợp tác với trường TH,THCS, THPT Hy vọng (Hopeschool)

  • Thời gian: 9h30, ngày 22 tháng 1 năm 2024
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 Đại học Đông Á 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí