Ký kết hợp tác với Phủ Osaka, Nhật Bản

Lễ ký MOU giữa Trường ĐH Đông Á và Phủ Osaka, Nhật Bản

Lễ ký MOU giữa Trường ĐH Đông Á và Phủ Osaka, Nhật Bản

  • Thời gian: 9h, ngày 23/8/2023
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí