Hợp tác đào tạo thực hành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành du lịch và khách sạn

ĐH Đông Á và Hội đồng kinh doanh Việt Nam – Campuchia - Tập đoàn Marriott cũng vừa đạt được thỏa thuận hợp tác đào tạo thực hành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành du lịch và khách sạn.

Là tập đoàn về khách sạn và du lịch lớn nhất thế giới, hợp tác ĐH Đông Á - Marriott sẽ giúp phát triển kỹ năng làm việc thực tế của sinh viên khối ngành Du lịch và Ngôn ngữ ĐH Đông Á và giúp sinh viên ứng dụng kiến thức đã học một cách hiệu quả trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đồng thời, một chương trình định hướng nghề nghiệp bài bản dành cho sinh viên với chuỗi các hoạt động đồng hành phát triển kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp, chương trình trải nghiệm và thực tập nghề nghiệp cùng cơ hội ứng tuyển cho sinh viên tại chuỗi hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Marriott cũng được xác lập từ hợp tác lần này.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí