Hội thảo quốc tế “Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI)”

Đại học Đông Á và Viện International Society of Science and Applied Technologies (ISSAT) phối hợp đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI)”

Đại học Đông Á và Viện International Society of Science and Applied Technologies (ISSAT) phối hợp đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI)”

 • Chủ đề: The 2nd ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry
 • Thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức:
  • Thời gian:
   • Thứ hai, ngày 09 tháng 01 năm 2023, lúc 08:00 – 14:15 (Giờ Việt Nam);
   • Thứ ba, ngày 10 tháng 01 năm 2023, lúc 08:15 – 16:15 (Giờ Việt Nam).
  • Hình thức/Địa điểm: Kết hợp hai hình thức:
 • Trực tiếp tại Hội trường Edison;
 • Trực tuyến (Zoom meeting do ISSAT chủ trì).
 • Hội thảo được chia làm 7 phiên:
  • SESSION 1: Modeling and Prediction and Their Applications - Chair: Prof. Peihua Qiu (University of Florida, USA)
  • SESSION 2: Machine Learning and Its Applications - Chair: Prof. Yi-Kuei Lin (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
  • SESSION 3: Predictive Modeling and Optimization - Chair: Prof. Minjae Park (Hongik University, Korea)
  • SESSION 4: Quantitative Modeling and Methods in Data Science - Chair: Prof. Kim Phuc Tran (University of Lille, ENSAIT, GEMTEX, F-59000 Lille, France)
  • SESSION 5 (Online): Feature Selection and Big Data Analytics - Chair: Prof. Xufeng Zhao (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)
  • SESSION 6 (Online): Modeling and Applications in Finance and Industry  - Chair: Prof. Xufeng Zhao (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China)
  • SESSION 7 (Online): Performance Monitoring in Business and Industry - Chair: Prof. Partha Sarathi Mukherjee (Indian Statistical Institute, India)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí