Hội thảo quốc gia "Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 21"

Hội thảo quốc gia "Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 21" sẽ được tổ chức tại Đại học Đông Á vào ngày 22/7 tới.

Hội thảo quốc gia "Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 21" do Hội nghiên cứu bảo vệ thực vật Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Đại học Đông Á.

  • Thời gian: từ 8h, ngày 22/7/2022
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hội thảo thu hút sự quan tâm và tham gia của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các chi hội thuộc hội nghiên cứu bảo vệ thực vật Việt Nam, giảng viên và sinh viên khoa Thực phẩm, khoa Dược, khoa Y và Viện Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Nguyên ĐH Đông Á.

Hội thảo còn là diễn đàn phân tích, đánh giá, đưa ra các khuyến nghị có tính gợi mở về chính sách và giải pháp liên quan đến bệnh hại thực vật. 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí