Hội thảo "Ứng dụng AI và phân tích dữ liệu trong dạy và học"

Hội thảo "Ứng dụng AI và phân tích dữ liệu trong dạy và học"

Hội thảo "Ứng dụng AI và phân tích dữ liệu trong dạy và học"

  • Thời gian: 8h00, ngày 20/4/2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • 4 báo cáo tham luận

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí