Hội thảo “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2”

Hội thảo “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2”

Hội thảo “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2”

  • Tên tiếng Anh: 2nd International scientific conference on new models for global climate change strategy – NMGCCS 2024
  • Thời gian: 8h30, ngày 17/4
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Hình thức: trực tiếp và trực tuyến

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí