Hội thảo Chỉ dẫn địa lí Nhật Bản đối với cà phê Buôn Ma Thuột

Hội thảo Chỉ dẫn địa lí Nhật Bản đối với cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 9/8, Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo Chỉ dẫn địa lí Nhật Bản đối với cà phê Buôn Ma Thuột.

Ngày 9/8, Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo Chỉ dẫn địa lí Nhật Bản đối với cà phê Buôn Ma Thuột.

- Thời gian: 8h00, ngày 9/8/2022

- Địa điểm: Hội trường 303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí