Diễn đàn trao đổi học thuật Đông Á lần thứ 11: “Phục hồi du lịch hậu đại dịch Covid-19 tại khu vực Đông Á”

Diễn đàn trao đổi học thuật Đông Á lần thứ 11: “Phục hồi du lịch hậu đại dịch Covid-19 tại khu vực Đông Á”

Diễn đàn trao đổi học thuật Đông Á lần thứ 11: “Phục hồi du lịch hậu đại dịch Covid-19 tại khu vực Đông Á”

Diễn đàn trao đổi học thuật Đông Á lần thứ 11

  • Chủ đề: “Phục hồi du lịch hậu đại dịch Covid-19 tại khu vực Đông Á” 
  • Tiếng Anh: The 11th East Asia Academic Exchange Forum: “Tourism Recovery in the East Asia Region: The Post-COVID-19”
  • Thời gian: 12h, ngày 27/5/2022
  • Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường Edison Đại học Đông Á và trực tuyến qua zoom
  • 11 báo cáo khoa học về lĩnh vực du lịch
  • Diễn giả đến từ 4 đại học tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam

Diễn đàn trao đổi học thuật Châu Á Thái Bình Dương là diễn đàn trao đổi quốc tế thường niên để trao đổi học thuật giữa các cơ sở giáo dục với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội lâu dài của khu vực.

Diễn đàn quy tụ các học giả, nhà nghiên cứu trẻ, sinh viên và học giả từ năm trường thành viên trường cho các cuộc thảo luận nhằm kích thích tư duy nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch và phát triển và phát triển xã hội trong tình hình của thời kỳ hậu COVID-19.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí