Đại học Đông Á tri ân cựu binh, gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

Đại học Đông Á tri ân cựu binh, gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

Đại học Đông Á tri ân cựu binh, gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

  • Thời gian: 8h00, ngày 14/3
  • Địa điểm: Đình làng Nại Nam (Hoà Cường, TP. Đà Nẵng)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí