Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2

Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp – Đại học, Cao đẳng - Đại học và Văn bằng 2 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 13 & 14/1/2018

Để cho học viên ôn lại kiến thức và kì thi đạt kết quả cao nhất, từ ngày 18/12/2017 nhà trường tổ chức các lớp ôn tập dành cho các học viên tham gia kì thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học và Tuyển sinh Văn bằng 2 như sau:

Thời gian ôn tập: Buổi tối, từ 17:45 đến 21:15; Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30

STT Ngành Môn học Buổi Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy
  I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
  Tất cả các ngành Anh văn Tối 18/12/2017 401 Lê Thị Huỳnh Lộc
Tối 19/12/2017
  II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)
1 Công nghệ KT Điện Lý thuyết mạch điện Tối 26/12/2017 712 Lê Long Hải
Tối 28/12/2017
Máy điện Tối 20/12/2017 712 Đỗ Hoàng Ngân Mi
Tối 21/12/2017
2 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô Sáng 24/12/2017 114 Phạm Thị Thu Ba
Chiều 24/12/2017
Quản trị học Tối 26/12/2017 110 Từ Thị Hải Yến
Tối 27/12/2017
3 Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản Tối 25/12/2017 401 Lê Văn Tình
Tối 26/12/2017
Điều dưỡng đa khoa Tối 21/12/2017 401 Lê Văn Tình
Tối 27/12/2017 (học bù ngày 22/12)
Điều dưỡng sản phụ khoa Tối 21/12/2017 404 Nguyễn Thị Xuân
Tối 22/12/2017
4 Xây dựng Cơ học kết cấu Sáng 24/12/2017 112 Lương Nguyễn Hoàng Phương
Chiều 24/12/2017
Kỹ thuật thi công Tối 25/12/2017 112 Phan Viết Chính
Tối 26/12/2017
Thi công cầu đường Tối 25/12/2017 113 Trần Ngọc Thanh
Tối 26/12/2017 Lương Vĩnh Phú
5 Kế toán Nguyên lý kế toán Sáng 24/12/2017 115 Phạm Thị Nhung
Chiều 24/12/2017
Kế toán tài chính Tối 25/12/2017 115 Lê Thị Lệ Huyền
Tối 26/12/2017
6 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Sáng 24/12/2017 709 Nguyễn Quốc Vương
Chiều 24/12/2017
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tối 26/12/2017 709 Hồ Đức Lĩnh
Tối 27/12/2017
7 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư Tối 29/12/2017 316 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Tối 30/12/2017
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ Tối 27/12/2017 316 Nguyễn Thị Thanh Linh
Tối 28/12/2017
8 Quản trị nhân lực Quản trị học Tối 26/12/2017 110 Từ Thị Hải Yến
Tối 27/12/2017
Quản trị nhân lực Tối 25/12/2017 316 Trịnh Đình Hậu
Tối 28/12/2017
9 VĂN BẰNG 2 ( tất cả các ngành) Tin học cơ sở Tối 22/12/2017 706 Nguyễn Quốc Vương
Tối 23/12/2017