Thông báo tuyển sinh Sau đại học - Trong nước

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - SAU ĐẠI HỌC

  • Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

    Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

    25/09/2017

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tại Đà Nẵng, Khoa Du lịch – Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng trong việc phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học; tổ chức học Bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học như sau:

    Xem chi tiết