Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • Ts. Nguyễn Thị Anh Đào

  Ts. Nguyễn Thị Anh Đào

  • Chủ tịch hội đồng quản trị

  • 0913 405 879
  • samlm@donga.edu.vn
 • Ts. Dương Tấn Diệp

  Ts. Dương Tấn Diệp

 • Ths. Lương Minh Sâm

  Ths. Lương Minh Sâm