Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông, VB2 đợt tháng 10/2019

Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông, VB2 đợt tháng 10/2019

Khóa thi ngày 26 - 27/10/2019 Thí sinh nhận thẻ dự thi từ ngày 24/10/2019 tại Phòng Tuyển sinh, trường Đại học Đông Á

I. LỊCH THI.

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

P. Thi

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 26/10/2019

512

Máy điện

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày 27/10/2019

2

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 26/10/2019

516

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

3

CNKT Xây dựng

+ Xây dựng DD và CN

+ Xây dựng Cầu đường

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 26/10/2019

+ Kỹ thuật thi công

+ Thi công cầu đường

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

4

Điều dưỡng

+ Đa khoa

+ Sản khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 26/10/2019

511

+ Điều dưỡng đa khoa

+ Điều dưỡng sản khoa

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

5

Kế toán

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 26/10/2019

514

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

6

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 26/10/2019

Quản trị học

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

7

Quản trị nhân lực

Quản trị học

7h00 Ngày 26/10/2019

Quản trị nhân lực

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

8

Quản trị văn phòng

(Đại học liên thông)

Lý luận và TT công tác VT

7h00 Ngày 26/10/2019

Lý luận và TT công tác LT

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

9

Quản trị văn phòng

(Đại học VB2)

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 26/10/2019

Anh văn

7h00 Ngày  27/10/2019

II. THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH THI

Thời gian

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

Sáng

Chiều

07h00

13h00

Thí sinh có mặt tại phòng thi

 

07h00 – 7h15

13h00 – 13h15

CBCT thi có mặt tại phòng Hội đồng thi để quán triệt quy chế thi, bốc thăm và phân công nhiệm vụ coi thi.

 

07h15 – 07h30

13h15 – 13h30

CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra thẻ thí sinh với danh sách, quán triệt quy chế phòng thi.

1 hồi 3 tiếng trống

07h30 – 07h35

13h30 – 13h35

CBCT 1 về nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi

 

07h35 – 07h45

13h35 – 13h45

Bóc và phát đề cho thí sinh

3 tiếng trống

07h45

13h45

Bắt đầu làm bài thi

6 tiếng trống

09h00

15h00

Còn 15 phút làm bài thi trắc nghiệm (90 phút)

1 tiếng trống

10h30

16h30

Còn 15 phút làm bài thi tự luận (120 phút)

09h15

15h15

CBCT thu bài thi trắc nghiệm

1 hồi trống

10h45

16h45

CBCT thu bài thi tự luận

 

 

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí