Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đại học Đông Á

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đại học Đông Á

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đại học Đông Á lần đầu tiên được tổ chức.

LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT - HÀN 2022 TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Lần đầu tiên được tổ chức

Sôi động các chương trình được dự kiến

  • Gian hàng văn hóa Việt Hàn 
  • Trò chơi dân gian Việt - Hàn
  • Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn
  • Korea Cheerleading
  • Biểu diễn Võ thuật Takewondoo
  • Chương trình Teambuilding “Bản sắc Việt – Hàn
  • Chung kết K-pop Festival

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí