Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm sinh viên tháng 3

Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm sinh viên tháng 3

Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm dành cho sinh viên các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á tháng 3

Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm dành cho sinh viên các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á tháng 3 và dự kiến thời gian diễn ra:

  • Lễ ký kết hợp tác với CT Nhân sự Global Design triển khai chương trình Internship trong lĩnh vực Điều dưỡng
  • Ngày 3-8/3: giới thiệu và phỏng vấn đợt 1 sinh viên tham gia chương trình Internship Tatsuokkai
  • Ngày 10-20/3: giới thiệu chương trình, lộ trình Internship + Đặc định và PV đợt 1 với Tập đoàn MKO 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí