Lễ kí kết hợp tác với Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean

Lễ kí kết hợp tác với Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean

Lễ kí kết hợp tác giữa Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean và Đại học Đông Á

Lễ kí kết hợp tác giữa Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean và Đại học Đông Á

- Thời gian: 9h00, ngày 17/8

- Địa điểm: Hội trường 303 và online

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí