Mục tiêu ra trường

Mục tiêu giáo dục Đại học Đông Á

 

Hoạt động giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Đông Á nhằm phát triển ở người học:

 

 1. Thái độ tích cực và trách nhiệm cộng đồng.
 2. Thông thạo tin học.
 3. Giao tiếp tốt ≥ 01 ngoại ngữ.
 4. Thông thạo các kỹ năng thế kỷ 21.
 5. Giỏi chuyên môn nghề nghiệp.
 6. Làm việc tốt.
 7. Có khả năng cảm nhận nghệ thuật âm nhạc.
 8. Học tập suốt đời, xây dựng cuộc sống hạnh phúc và thành công.

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ

 

SV ở các bậc học phải đủ các điều kiện về tiêu chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ra trường (theo quy định của Bộ GD&ĐT)

 1. Có thái độ tích cực và trách nhiệm cộng đồng cao (trong đó có mình, gia đình mình và xã hội)
 2. Đạt trình độ kỹ thuật viên tin học. Riêng bậc Trung cấp đạt trình độ tin học văn phòng
 3. Giao tiếp tốt tiếng Anh, đạt ≥ 450 điểm tương đương TOIEC ở bậc đại học; ≥ 350 điểm tương đương TOIEC ở bậc cao đẳng; ≥ 250 điểm tương đương TOIEC ở bậc TCCN. Riêng ngành Du lịch bậc TCCN đạt ≥ 350 điểm tương đương TOIEC
 4. Hoàn thành các khóa đào tạo về kỹ năng sống, học tập và kỹ năng của thế kỷ 21
 5. Hoàn thành đạt kết quả các tiêu chuẩn đầu ra về khối lượng kiến thức ở từng bậc học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 6. Học tập đạt năng lực chuyên môn nghề nghiệp và có sản phẩm
 7. Hoàn thành các khóa huấn luyện được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
 8. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo bậc học và có sản phẩm.

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ

SV ở các bậc học phải đủ các điều kiện về tiêu chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ra trường (theo quy định của Bộ GD&ĐT).