Đại học Kobe

Đại học Kobe

1.  Giới thiệu

Đại học Kobe là một trường đại học quốc gia hàng đầu của Nhật Bản nằm ở thành phố Kobe. Đại học Kobe là một trong những trường đại học quốc gia lâu đời nhất và lớn nhất tại Nhật Bản, cũng là một trong những trường đại học quốc gia có thứ hạng cao nhất trong cả nước. Nó bao gồm 14 trường sau đại học và 11 khoa đại học, và nắm giữ khoảng 16.000 sinh viên theo học các chương trình đại học và sau đại học. Tổ chức này chào đón sinh viên ở nước ngoài, chiếm tổng số 1.303 sinh viên, tính đến năm 2018.

2.  Nội dung hợp tác: tuyển sinh du học.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí