Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông đợt tháng 11/2020

Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông đợt tháng 11/2020

HĐTS - Trường Đại học Đông Á thông báo đến các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông đợt tháng 11/2020 như sau:

Khóa thi: ngày 07 - 08/11/2020. 

Nhận thẻ dự thi từ ngày 05/11/2020 tại Phòng Tuyển sinh - trường Đại học Đông Á.

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (Ngày 07 - 08/11/2020)

TT Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi Phòng thi
1 Công nghệ KT Điện – Điện tử Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 07/11/2020 801
Máy điện 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
2

Điều dưỡng

  • Đa khoa
  • Sản khoa
Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 07/11/2020 802
  • Điều dưỡng Đa khoa
  • Điều dưỡng Sản khoa
13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
3 Kế toán Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 07/11/2020 804
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
4 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 Ngày 07/11/2020
Quản trị học 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
5 Tâm lý học Tâm lý đại cương 7h00 Ngày 07/11/2020
Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí