Hợp tác trao đổi giáo dục và học thuật giữa ĐH Đông Á và ĐH Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS)

Hợp tác trao đổi giáo dục và học thuật giữa ĐH Đông Á và ĐH Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS)

Ngày 17/1, Đại học Đông Á và Đại học Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi giáo dục và học thuật.

Ký kết hợp tác ĐH Đông Á và ĐH Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS) tại "điểm cầu" Hàn Quốc

Ký kết là bước mở đầu cho dự án hợp tác KF E-School - một dự án đào tạo tiếng Hàn dành cho Khoa NN & VH Hàn Quốc, Đại học Đông Á. Thông qua dự án này, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Đại học Đông Á sẽ được các giáo sư Hàn Quốc đào tạo tiếng Hàn thông qua hệ thống LMS (Learning Management System).

Theo văn bản được ký kết, hai trường sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động trao đổi học thuật và nghiên cứu chung trong các lĩnh vực; trao đổi giảng viên và sinh viên tham gia các dự án học tập và nghiên cứu; trao đổi tài liệu và thông tin nghiên cứu giáo dục và học thuật; và các chương trình khác.

Ký kết hợp tác ĐH Đông Á và ĐH Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS) tại "điểm cầu" Đà Nẵng, Việt Nam

Đại học Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc là trường đại học tiên phong giảng dạy online của Hàn Quốc. CUFS là một trong những đại học hàng đầu của Hàn Quốc đào tạo ngoại ngữ uy tín với nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Indonesia…v.v.

Cyber University là đại học thứ 5 hợp tác với ĐH Đông Á sau Đại học Đông-A Busan, Đại học Quốc gia Kangwoon, Đại học Keimyung - Deagu và Korea University.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí