Hợp tác đào tạo giữa Đại học Đông Á và Đại học quốc gia Kangwon, Hàn Quốc

Hợp tác đào tạo giữa Đại học Đông Á và Đại học quốc gia Kangwon, Hàn Quốc

Hợp tác đào tạo giữa Đại học Đông Á và Đại học quốc gia Kangwon, Hàn Quốc vừa được diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8/9.

Tin liên quan: 

Hợp tác mở thêm nhiều chương trình giao lưu văn hoá, phát triển cho sinh viên, giảng viên ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc Đại học Đông Á.

Trong đó đáng chú ý là các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, chia sẻ dữ liệu học thuật, nguồn tài nguyên thư viện số và hợp tác nghiên cứu trong những lĩnh vực thế mạnh của cả hai phía.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí