Nghiên cứu khoa học và quản trị sự thay đổi

Nghiên cứu khoa học và quản trị sự thay đổi

Sáng ngày 7/02/2009, chương trình học chuyên đề Nghiên cứu khoa học và quản trị sự thay đổi do PGS. TS. Đặng Xuân Hải - trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực tiếp giảng dạy.

CT.HĐQT, hiệu trưởng Nguyễn Thị Anh Đào tặng hoa lưu niệm PGS. TS. Đặng Xuân Hải

Với những kiến thức về “quản lý sự thay đổi” như: Nội dung; quy cách thay đổi; nội dung thay đổi ưu tiên; mối quan hệ con người trong thay đổi; điều kiện thực hiện thay đổi, sự phù hợp với bối cảnh, khả năng của người quản lý sự thay đổi…, PGS. TS. Đặng Xuân Hải đã truyền tải được những thông điệp quan trọng đến toàn thể CBGVNV nhà trường vào thời điểm trường vừa nhận được quyết định lên Đại học Đông Á - một sự thay đổi lớn đòi hỏi nhiều sự thích ứng và cân bằng động diễn ra đồng hành theo một lộ trình định hướng rõ ràng. Chính vì vậy, kĩ năng quản lý các giai đoạn của sự thay đổi và yếu tố cản trở, các bước tiến hành quản lý sự thay đổi…là thực sự cần thiết.

Phần thảo luận giữa CBGVNV Nhà trường và thầy Đặng Xuân Hải Chương trình học trong 2 ngày 07 và 08/02/2009 nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học của CBGVNV nhà trường.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí