Chuỗi Hội thảo khoa học quốc tế ICOSH 2018 và ICHC 2018

Chuỗi Hội thảo khoa học quốc tế ICOSH 2018 và ICHC 2018

Ngày 6/12, Trường Đại học Đông Á cùng với Trung tâm nghiên cứu và phát triển kinh tế quốc tế (IEDRC, trụ sở tại Hồng Kông) đồng tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế gồm: “Xã hội và Nhân văn” lần thứ 7, năm 2018 (gọi tắt là ICOSH 2018) và “Lịch sử và Văn hóa” lần thứ 5, năm 2018 (gọi tắt là ICHC 2018).

Đây là chuỗi hội thảo quốc tế lần thứ 2 được ĐH Đông Á và IEDRC đồng tổ chức trong năm 2018 sau chuỗi hội thảo khoa học quốc tế về “Kinh doanh điện tử và ứng dụng” lần thứ 1, năm 2018 (gọi tắt là ICEBA 2018) và “Kinh tế học quản trị và Quản trị Marketing” lần thứ 7, năm 2018 (gọi tắt là CEBMM 2018) diễn ra vào tháng 2 cũng tại ĐH Đông Á.

Nhà báo ảnh, nhà sản xuất phim tài liệu và tin tức nổi tiếng thế giới Gary E. Swanson - người sở hữu hơn 76 giải thưởng cho chương trình truyền hình xuất sắc và báo chí (bao gồm 3 giải EMMY quốc gia, giải DuPont Columbia, 2 giải “Golden Eagles”, 16 TELLY's, Giải thưởng quốc tế Monte Carlo,...) cũng sẽ có phần trình bày về báo chí điều tra và nguyên tắc trung thực tại chuỗi hội thảo quốc tế ICOSH và ICHC 2018 cùng 15 diễn giả, nhà nghiên cứu đến từ 10 quốc gia.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí