Đại học Đông Á tham gia Hội thảo học thuật liên kết tại Nhật Bản

Đại học Đông Á tham gia Hội thảo học thuật liên kết tại Nhật Bản

Từ ngày 1-3/11/2018 tại ĐH Nagazaki (Sasebo campus), các học giả đến từ 4 trường đại học đã trình bày các nghiên cứu về các vấn đề kinh tế, văn hoá và thương mại quốc tế của Châu Á.

4 trường đại học tham gia tại Hội thảo gồm ĐH Nagazaki (Nhật Bản), ĐH Dong-A (Busan, Hàn Quốc), ĐH Huaq Giao (Đài Loan) và ĐH Đông Á (Đà Nẵng, Việt Nam).

Qua đó, các nhà nghiên cứu đã trao đổi các vấn đề học thuật, giảng dạy và nghiên cứu. Đây là diễn đàn hợp tác về học thuật được tổ chức thường niên giữa các trường đại học trên từ năm 2011. ĐH Đông Á Đà Nẵng tham gia từ 2015.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí