Giảng viên Luật

Giảng viên Luật

1.  Số lượng: 02 người

2.  Yêu cầu trình độ: Thạc sĩ trở lên

3.  Tiêu chí tuyển dụng

  • Có kinh nghiệm 10 năm trở lên, có chuyên môn sâu về luật (an ninh mạng, doanh nghiệp, an toàn lao động).

4.  Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ khi đăng tin đến hết 30/01/2019

5.  Hồ sơ: gồm có Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của địa phương, đầy đủ các văn bằng, bảng điểm và giấy chứng nhận.

6.  Hình thức nộp

  • Nộp trực tiếp: Phòng HCNS (201) - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hoặc email: tuyendung@donga.edu.vn