Giảng viên kỹ thuật ô tô

1.  Số lượng: 03 người

  • 02 Thạc sĩ kỹ thuật ô tô
  • 01 Kỹ sư kỹ thuật ô tô

2.  Yêu cầu trình độ: Thạc sĩ/Đại học trở lên

3.  Tiêu chí tuyển dụng

  • Thạc sĩ chuyên ngành điện tự động, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật điện hoặc hệ thống điện.
  • 2 năm kin nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn.

4.  Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ khi đăng tin đến hết 30/01/2019

5.  Hồ sơ: gồm có Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của địa phương, đầy đủ các văn bằng, bảng điểm và giấy chứng nhận.

6.  Hình thức nộp

  • Nộp trực tiếp: Phòng HCNS (201) - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hoặc email: tuyendung@donga.edu.vn