Giảng viên Công nghệ thông tin

Giảng viên Công nghệ thông tin

1.  Số lượng: 05 người

  • 03 Thạc sĩ Công nghệ thông tin về phần mềm
  • 01 Kỹ sư  mạng có CCNA/B,Lpic
  • 01 Cử nhân đồ họa 3D

2.  Yêu cầu trình độ: Thạc sĩ/Đại học trở lên

3.  Tiêu chí tuyển dụng

  • Thạc sĩ đúng chuyên ngành.
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc tại các lĩnh vực Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính.
  • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài.

4.  Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ khi đăng tin đến hết 30/01/2019

5.  Hồ sơ: gồm có Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của địa phương, đầy đủ các văn bằng, bảng điểm và giấy chứng nhận.

6.  Hình thức nộp

  • Nộp trực tiếp: Phòng HCNS (201) - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hoặc email: tuyendung@donga.edu.vn