Cán bộ khảo thí

Cán bộ khảo thí

1.  Số lượng: 02 người

2.  Yêu cầu trình độ: Đại học trở lên

3.  Tiêu chí tuyển dụng

  • Nam
  • Có ít nhất 2 kinh nghiệm
  • Tiếng Anh cơ bản.

4.  Mô tả công việc

  • Lập kế hoạch, phương án xây dựng ngân hàng đề thi.
  • Nhân bản đề thi theo kế hoạch thi
  • Thống kê, phân loại đề thi đã sử dụng, chưa sử dụng theo học kỳ,năm học
  • Bảo mật đề thi, giữ đề thi, scan đề thi, lưu trữ đề thi trên máy tính.
  • Làm thư ký cho Ban đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh và các kỳ thi khác của nhà trường.

5.  Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ khi đăng tin đến hết 30/01/2019

6.  Hồ sơ: gồm có Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của địa phương, đầy đủ các văn bằng, bảng điểm và giấy chứng nhận.

7.  Hình thức nộp

  • Nộp trực tiếp: Phòng HCNS (201) - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hoặc email: tuyendung@donga.edu.vn