Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
VĂN BẢN - BIỂU MẪU

 

Tìm
Mẫu đơn đăng ký học lại và Giấy vào lớp
Thumbnail

Mẫu đơn này được áp dụng đối với SV còn nợ học phần đăng ký học lại học phần đó, SV đến bộ phận 1 của đăng ký học lạiKích thước File 84 K
Số lần tải về 0
Ngày Năm 01/29/2015 @ 10:41
Tác giả Trần Thị Bích Hằng
EMail
    

Mẫu đơn xin chuyển đổi môn học
Thumbnail

Mẫu này áp dụng cho Sv học lại những học phần không còn trong khung chương trình mới, xin chuyển đổi học phần khác tương đươngKích thước File 38 K
Số lần tải về 0
Ngày Năm 01/29/2015 @ 10:40
Tác giả Trần Thị Bích Hằng
EMail
    

Bản cam kết thực tập
Thumbnail

Sinh viên làm bản cam kết này trước khi vào cơ quan đơn vị thực tập gửi lại cho Lớp trưởng tập hợp gửi lại cho Giảng viên hướng dẫn TTTNKích thước File 55 K
Số lần tải về 0
Ngày Hai 12/29/2014 @ 09:10
Tác giả Trần Thị Bích Hằng
EMail
    

Mẫu nhận xét của đơn vị Thực tập
Thumbnail

Sinh viên gửi giấy nhận xét của đơn vị thực tập tại đơn vị thực tập Tốt nghiệp đóng dấu và ghi nhận quá trình thực tập của sinh viênKích thước File 52 K
Số lần tải về 0
Ngày Hai 12/29/2014 @ 09:01
Tác giả Trần Thị Bích Hằng
EMail
    

Giấy xin phép nghỉ học
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho những sinh viên bị đau ốm, có việc gia đình đột xuất báo nghỉ học. Sinh viên gửi giấy này cho CVHT ký xác nhận và chuyển cho giảng viên giảng dạy các học phần xin nghỉ. Đối với trường hợp nghỉ 3 ngày trở lên phải có chữ ký xác nhận của LĐ Khoa và văn bản minh chứng liên quanKích thước File 36 K
Số lần tải về 0
Ngày Hai 12/29/2014 @ 08:53
Tác giả Trần Thị Bích Hằng
EMail
    

< TRỞ LẠI  1 của 4  TỚI >