Vinh danh & Chúc mừng
Mừng mùa Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20-11 - 01/11/2017

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Gắn kết, hợp tác đào tạo với trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
  • Chúc mừng các tân Kỹ sư Xây dựng và Cầu đường khóa 2013-2017
  • Lễ khai mạc Hội thao truyền thống ĐH Đông Á chào mùa Hiến chương 2017
  • Hội nghị NCKH hiệu quả trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0
  • Hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên với ASU, Hoa Kỳ