Vinh danh & Chúc mừng
Cơ sở vật chất Phòng thí nghiệm khoa xây dựng - 02/05/2017

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Giảng viên Khoa xây dựng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
  • Chào mừng sinh viên ngành xây dựng cầu đường hoan thành xuất sắc ĐATN
  • Giờ thực tập trắc địa sinh viên khoa xây dựng
  • Sinh viên Khoa xây dựng thực tập công nhân - Nâng cao chuyên môn- Hưởng lương doanh nghiệp-
  • Thứ trưởng Bùi văn Ga tặng cây lưu niệm tại sân trường Đại học ĐÔng Á