Vinh danh & Chúc mừng
Đại học Đông Á được thứ trưởng Bùi Văn Ga trao tặng bằng khen - 26/07/2016

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Giảng viên Khoa xây dựng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
  • Chào mừng sinh viên ngành xây dựng cầu đường hoan thành xuất sắc ĐATN
  • Giờ thực tập trắc địa sinh viên khoa xây dựng
  • Cơ sở vật chất Phòng thí nghiệm khoa xây dựng
  • Sinh viên Khoa xây dựng thực tập công nhân - Nâng cao chuyên môn- Hưởng lương doanh nghiệp-