THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ năm 2018 - 31/03/2018

THÔNG BÁO
Về kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-ĐHĐA ngày 11/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về việc Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ áp dụng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-ĐHĐA ngày 28/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á ban hành Quy định tổ chức đào tạo Kỹ thuật viên tin học chuyên ngành;

Thực hiệnkế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa/ Phòng/ Trung tâm và sinh viên (SV) kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ và tin học năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức

TT

Đợt thi

Thời gian

(từ … đến…)

Nội dung công việc và đơn vị thực hiện

1

Đợt 1

02/01 - 10/03

- SV làm thủ tục đăng ký (theo mẫu trên website SV hoặc tại Trường) và nộp tại Phòng QLĐT&CTSV (phòng 201):

 + Tiếng Anh: SV thi lần 1 và thi lại phải có đơn đăng ký dự thi

 + Tin học: SV thi lần 1 dự thi theo danh sách lớp (không phải đăng ký); SV thi lại phải có đơn đăng ký dự thi.

- SV nộp lệ phí dự thi tại Bộ phận Kế toán (phòng 201).

Đợt 2

12/03 - 19/05

Đợt 3

21/05 - 18/08

Đợt 4

20/08 - 17/11

2

Đợt 1

12/03 - 18/03

SV dự thi theo lịch của Trung tâm Khảo thí

(theo danh sách và lịch chi tiết đăng tại Website:sinhvien.donga.edu.vn).

Đợt 2

21/05 - 27/05

Đợt 3

20/08 - 26/08

Đợt 4

19/11 - 25/11

3

Đợt 1

26/03 - 31/03

- Phòng QLĐT&CTSV tập hợp KQHT, kết quả thi và xử lý điểm.

- Phòng QLĐT&CTSV lập Quyết định và danh sách SV đủ điều kiện công nhận đạt CĐR và SV chưa đạt CĐR.

Đợt 2

04/06 - 09/06

Đợt 3

10/09 - 15/09

Đợt 4

10/12 - 15/12

4

Đợt 1

23/04 - 28/04

Phòng QLĐT&CTSV công bố danh sách SV đạt CĐR ngoại ngữ và tin học trên website: sinhvien.donga.edu.vn

Đợt 2

18/06 - 23/06

Đợt 3

24/09 - 29/09

Đợt 4

24/12 - 29/12

5

Đợt 1

02/07 - 07/07

- Phòng QLĐT&CTSV cấp chứng nhận đạt CĐR ngoại ngữ và tin học.

- SV nhận chứng nhận đạt CĐR ngoại ngữ và tin học theo đợt cấp VBCC, tại phòng QLĐT&CTSV.

Đợt 2

02/07 - 07/07

Đợt 3

22/10 - 17/11

Đợt 4

21/01 - 31/01

2. Đối tượng dự thi

Đợt thi

Đánh giá CĐR ngoại ngữ

Đánh giá CĐR tin học

Đợt 1

- SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1); Cao đẳng CQ: khóa 2015-2018 (B1) và SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi từ năm 2017 trở về trước.

- SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1); Đại học LTCQ và LT VLVH: khóa 2016-2018 (A2), khóa 2015-2018 (A3, A4); Cao đẳng CQ: khóa 2015-2018 (B1).

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ năm 2017 trở về trước.

Đợt 2

- SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1); Cao đẳng CQ: khóa 2015-2018 (B1) và SV các khóa, đã thi lần 1 từ năm 2017 trở về trước.

SV thi lại: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1); Đại học LTCQ và LT VLVH: khóa 2016-2018 (A2), khóa 2015-2018 (A3, A4); Cao đẳng CQ: khóa 2015-2018 (B1) và SV các khóa, đã thi lần 1 từ năm 2017 trở về trước.

Đợt 3

- SV thi lần 1: SV các khóa nhập học năm 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1); Cao đẳng CQ: khóa 2015-2018 (B1) và SV các khóa, đã thi lần 1 từ năm 2017 trở về trước.

SV thi lại: Đại học CQ: khóa 2014-2018 (A1); Đại học LTCQ và LT VLVH: khóa 2016-2018 (A2), khóa 2015-2018 (A3, A4); Cao đẳng CQ: khóa 2015-2018 (B1) và SV các khóa, đã thi lần 1 từ năm 2017 trở về trước.

Đợt 4

- SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2015-2019 (A1); Cao đẳng CQ: khóa 2016-2019 (B1) và SV các khóa nhập học năm 2016, 2017, 2018 có nguyện vọng đánh giá CĐR tiếng Anh.

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ tháng 09/2018 trở về trước.

- SV thi lần 1: Đại học CQ: khóa 2015-2019 (A1); Đại học LTCQ và LT VLVH: khóa 2017-2019 (A2), khóa 2016-2019 (A3, A4); Cao đẳng CQ: khóa 2016-2019 (B1).

- SV thi lại: SV các khóa, đã thi lần 1 từ tháng 09/2018 trở về trước.

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Phòng/Ban nghiên cứu triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; phổ biến kế hoạch này đến CVHT và SV trong Trường biết để thực hiện đúng với các mốc thời gian nêu trên./.

Lưu ý:

SV các khóa xét TN năm 2018 xem văn bản gốc tại mục: Góc riêng sinh viên/ Thông báo tốt nghiệp


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • Danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN khóa 16A2 & 15A3
  • Thông báo v/v nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018
  • Quyết định v/v ban hành sứ mệnh ĐH Đông Á
  • Xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017
  • Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN
  • Khoa XD-KT rộn ràng chuẩn bị hội thi cắm hoa chào mùa Hiến chương 2017
  • Lịch thi Vòng sơ khảo Gala Tri ân
  • Lịch thi đấu Hội thao Chào mùa hiến chương 20-11
  • Nội dung thi đấu tại Hội thao Chào mùa Hiến chương 20-11