THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo v/v nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018 - 29/12/2017

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI  HỌC ĐÔNG Á                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:      /TB - ĐHĐA                                                                                               Đà Nẵng, ngày      tháng 12  năm 2017

                                                                                         THÔNG BÁO

                                                             V/v nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018

 

             Căn cứ Quyết định số 5427/TB-LĐTBXH  của Bộ LĐ-TB&XH về lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2018;

             Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018;

             Nay Ban giám hiệu thông báo thời gian nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018 cho toàn thể sinh viên đang theo học tại trường với nội dung sau:

                    1.  Thời gian nghỉ Tết: Từ ngày 07/02/2018 đến hết 23/02/2018 (22 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết Mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

                    2. Thời gian tập trung tại trường: Ngày 24/02/2018 (Mùng 9 tháng Giêng).

CVHT sinh hoạt lớp theo kế hoạch của phòng QLĐT&CTSV.

3. Thời gian học tập chính thức: Thứ 2 ngày 26/02/2018 (ngày 11/01 năm Mậu Tuất), học tập theo thời khóa biểu phòng QLĐT&CTSV ban hành.

    *Sinh viên xem lịch thi, lịch học tại website của trường donga.edu.vn.

                   4. Yêu cầu:

                    4.1 Đối với Khoa, cố vấn học tập:

                      - Nhắc nhở và quán triệt sinh viên tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ Tết.

                     - Tăng cường kiểm tra và có biện pháp tích cực nhằm nắm chắc sĩ số lớp học và mọi diễn biến tư tưởng, tâm lý, nguyện vọng của sinh viên trước và sau tết.

                    -  Báo cáo kết quả về Lãnh đạo Khoa và Phòng QL Đào tạo&CTSV: Sỉ số học tập, sinh viên vắng học, tâm tư nguyện vọng của sinh viên trước và sau thời gian nghỉ tết.         

                  4.2 Đối với sinh viên:

                   - Chấp hành đúng thời gian nghỉ Tết, học tập và sinh hoạt theo thông báo;

                   - Chấp hành nghiêm chỉnh Luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ Tết;

                   - Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường, văn hóa Đại học Đông Á đến các thành viên nơi sinh viên cư trú.

               Nhận được thông báo này, yêu cầu Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp triển khai phổ biến đến toàn thể thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện.

      

Nơi nhận:                                                                                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu {Để báo cáo}                                                            

- Khoa, CVHT, SV {Để triển khai t/hiện}                                                                                                            (Đã ký)         

- Lưu VT.                                                          


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • Danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN khóa 16A2 & 15A3
  • Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ năm 2018
  • Quyết định v/v ban hành sứ mệnh ĐH Đông Á
  • Xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017
  • Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN
  • Khoa XD-KT rộn ràng chuẩn bị hội thi cắm hoa chào mùa Hiến chương 2017
  • Lịch thi Vòng sơ khảo Gala Tri ân
  • Lịch thi đấu Hội thao Chào mùa hiến chương 20-11
  • Nội dung thi đấu tại Hội thao Chào mùa Hiến chương 20-11