THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017 - 23/11/2017

 

THÔNG BÁO

V/v xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017

Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trình độ đại học;

Căn cứ Hướng dẫn số 254/HD-ĐHĐA ngày 12/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về việc tổ chức xét học miễn học, chuyển điểm đối với sinh viên theo học trình độ đào tạo đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Đông Á,

Nay, Nhà trường thông báo về việc xét miễn giảm (các) học phần kỹ năng trong chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học hệ liên thông, khóa nhập học năm 2017, như sau:

1. Điều kiện xét miễn giảm các học phần kỹ năng.

Chỉ xét và công nhận miễn giảm khối lượng kiến thức cho (các) học phần kỹ năng SV đã học, có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn các học phần kỹ năng trong CTĐT tại Trường ĐHĐA. Cụ thể:

- Trường hợp SV tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng tại Trường ĐHĐA hoặc các Cơ sở đào tạo ngoài Trường ĐHĐA (đã được ĐHĐA cấp Chứng nhận Kỹ năng; đã tham gia học và có bảng điểm (hoặc giấy chứng nhận kết quả đào tạo) do Cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp) được xem xét miễn giảm học phần kỹ năng trong CTĐT tại Trường ĐHĐA.

- Trường hợp SV tốt nghiệp tại Trường ĐHĐA hoặc Cơ sở đào tạo ngoài trường  ĐHĐA, chưa được học các học phần kỹ năng hoặc không có hồ sơ đăng ký miễn giảm, phải đăng ký học để đảm bảo tích lũy đủ các học phần theo quy định của Trường ĐHĐA.

2. Khối lượng kiến thức trong CTĐT kỹ năng

TT

Tên học phần kỹ năng

Số tín chỉ

Mã học phần

1

Làm việc nhóm

1.0 TC

GR11005

2

Soạn thảo văn bản

1.0 TC

GR11007

3

Giao tiếp thuyết trình

1.0 TC

GR11008

4

Quản lý công việc

1.0 TC

GR11009

TỔNG

04 TC

 

Ghi chú: Số học phần và tín chỉ được áp dụng chung đối với bậc đại học, hệ liên thông (từ TCCN và từ CĐ), khóa nhập học năm 2017.

3. Quy trình và thủ tục đăng ký miễn giảm

Bước 1: Nhận đơn đăng ký miễn giảm học phần kỹ năng.

- SV có nguyện vọng đăng ký miễn giảm (các) học phần kỹ năng phải có đơn đăng ký xét miễn giảm (theo mẫu), điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nộp đơn cho Cố vấn học tập (CVHT) trước ngày 23/12/2017.

Đối với SV đã học (các) học phần kỹ năng, để được xét miễn giảm, SV phải nộp kèm theo đơn bản phô tô công chứng minh chứng kết quả đào tạo do các Cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp: Chứng nhận kết quả đào tạo; Chứng chỉ kỹ năng; Bảng điểm của chương trình đào tạo TCCN hoặc Cao đẳng có học phần kỹ năng.

- CVHT tiếp nhận đơn và minh chứng kết quả đào tạo của SV; thực hiện kiểm tra thông tin trên đơn và đối chiếu với các minh chứng kết quả đào tạo; Ký xác nhận vào đơn của SV và bàn giao hồ sơ về Phòng QLĐT&CTSV (T. Thuyên) trước ngày 30/12/2017.

Bước 2: Tổ chức xét miễn và công nhận giá trị xét miễn

- Bp. Quản lý Điểm (chủ trì) và Tổ Kỹ năng thực hiện xét miễn; tổng hợp kết quả xét miễn hoặc không miễn; lập danh sách (các) học phần miễn hoặc không miễn trước ngày 04/01/2018.

- Phòng QLĐT & CTSV chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu kết quả xét miễn của văn bản, lập Quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách (các) học phần được xét miễn hoặc không xét miễn cho mỗi SV trước ngày 06/01/2018.

Trường hợp có phát hiện sai sót thì Phòng QLĐT & CTSV thực hiện điều chỉnh kết quả dữ liệu xét miễn học phần, phản hồi và in kết quả xét miễn học phần đã được điều chỉnh gửi đến các đơn vị liên quan và SV thông qua CVHT.

Bước 3: Tổ chức đào tạo và thu học phí các học phần không xét miễn

- Phòng QLĐT & CTSV thực hiện biên chế các lớp học phần; triển khai kế hoạch đào tạo và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo quy định đối với những SV không được xét miễn học phần.

- SV căn cứ kết quả xét miễn đã được phê duyệt, đăng ký học và đóng học phí (các) học phần cần phải tích lũy theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

4. Tổ chức thực hiện

- Các Khoa, Phòng QLĐT&CTSV, Phòng TC&KT, các đơn vị, cá nhân có liên quan và SV căn cứ Thông báo này để phối hợp tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm phản ánh với Phòng QLĐT & CTSV để phối hợp giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Khoa KT Xây dựng -

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • Danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN khóa 16A2 & 15A3
  • Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ năm 2018
  • Thông báo v/v nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018
  • Quyết định v/v ban hành sứ mệnh ĐH Đông Á
  • Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN
  • Khoa XD-KT rộn ràng chuẩn bị hội thi cắm hoa chào mùa Hiến chương 2017
  • Lịch thi Vòng sơ khảo Gala Tri ân
  • Lịch thi đấu Hội thao Chào mùa hiến chương 20-11
  • Nội dung thi đấu tại Hội thao Chào mùa Hiến chương 20-11