THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp học phần học lại - Hè 2017 - 04/07/2017

THÔNG BÁO                               
V/v mở lớp học phần học lại - học kỳ Hè năm học 2016-2017   
                           
Căn cứ nhu cầu học tập của sinh viên, Phòng QLĐT & CTSV thông báo mở các lớp học phần học lại trong học kỳ Hè năm học 2016-2017, như sau:                               
     1. Học phần dự kiến mở lớp học lại: 60 học phần                               
     2. Thời gian đóng học phí: từ 03/07/2017 đến 07/07/2017.                            
     3. Địa điểm đóng học phí: Bộ phận Kế toán - Phòng 201.                               
     4. Thời gian học: từ 07/07/2017

Khoa KT Xây dựng                             


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo: Lễ khai giảng và đêm gala "Tài năng-hội nhập"
  • V/v ban hành Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á
  • Hướng dẫn sinh viên khóa mới 2017 cập nhật thông tin sinh viên
  • Báo Thanh niên nhận định về môi trường giáo dục của ĐH Đông Á
  • Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp 2017
  • Đề cương thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Kế hoạch thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Danh sách học phần chuyển đổi bổ sung kiến thức ngành khóa Đại học liên thông 2016
  • Thông báo về việc đào tạo bổ sung, hoàn thiện chương trình giáo dục QP-AN Cho SV bậc Đại học liên thông từ CĐ, khóa nhập học 2016
  • Thông báo về việc đào tạo cấp chứng chỉ giáo dục QP-AN Cho SV bậc Đại học liên thông từ TCCN, khóa nhập học 2016