THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp 2017 - 26/06/2017

THÔNG BÁO Số 50 /TB-ĐHĐA

Về việc tổ chức Ngày Hội việc làm và Lễ Tốt nghiệp năm 2017


Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-ĐHĐA ngày 05/6/2017 về việc tổ chức Ngày Hội việc làm thường niên 2017 và Kế hoạch số 52/KH-ĐHĐA ngày 16/6/2017 về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp tháng 6/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch nêu trên, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến toàn thể SV khóa 13A1, 14B1, 14D1, 14A3 và 15A2 về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cụ thể như sau:

I. Tổ chức Ngày Hội việc làm:

1. Thời gian: 07h30, thứ 6, ngày 30/6/2017.

2. Địa điểm: Tiền sảnh tầng 2 - Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần:

3.1. Bên tuyển dụng: 30-40 Doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

3.2. Bên tham gia phỏng vấn để được tuyển dụng:

- Toàn thể SV khóa 13A1, 14B1, 14D1, 14A3 và 15A2.

- Cựu sinh viên.

II. Tổ chức Lễ Tốt nghiệp:

1. Thời gian: 17h00, thứ 6, ngày 30/6/2017.

2. Địa điểm: Sân trường - Trường Đại học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần:

- Chủ tịch HĐQT, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm, cán bộ, giảng viên, CVHT các lớp có SV tốt nghiệp.

- Khách mời (Doanh nghiệp, phụ huynh, cựu SV…)

- Toàn thể SV khóa 13A1, 14B1, 14D1, 14A3 và 15A2.

III. Tổ chức thực hiện:

- Lãnh đạo khoa chỉ đạo CVHT thực hiện công việc theo Kế hoạch.

- CVHT thông báo đến từng SV lớp biết để tham dự Ngày Hội việc làm và Lễ Tốt nghiệp theo nội dung thông báo; lập danh sách SV đăng ký tham dự Lễ Tốt nghiệp theo thứ tự SV đạt danh hiệu SV xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, nộp về Phòng QLĐT&CTSV (C.Liên, T.Quí) trước ngày 27/6/2017; quán triệt SV tham dự Lễ Tốt nghiệp đúng giờ, mặc đúng trang phục quy định và bảo đảm trật tự trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

- SV đạt danh hiệu SV xuất sắc, SV giỏi có mặt tại sân trường lúc 16h45 để nhận và mặc áo lễ phục, ngồi vào các dãy ghế trước sân khấu theo phân công.

- Trước và sau buổi lễ, SV được mượn áo lễ phục để chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, bạn bè…

Đây là những sự kiện hết sức quan trọng trong đời SV được Nhà trường tổ chức trọng thể, rất mong các em SV nhiệt tình tham gia đầy đủ để Ngày Hội việc làm và Lễ Tốt nghiệp thành công tốt đẹp./.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2017
 
Nơi nhận:

- BGH [để chỉ đạo];                                       

- Phòng/ Khoa, CVHT [để tổ chức thực hiện];

- SV 13A1, 14B1, 14D1, 14A3 và 15A2 [để thực hiện];

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

   Đã ký
 
TS. DƯƠNG TẤN DIỆP


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • Danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN khóa 16A2 & 15A3
  • Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ năm 2018
  • Thông báo v/v nghỉ tết Mậu Tuất năm 2018
  • Quyết định v/v ban hành sứ mệnh ĐH Đông Á
  • Xét miễn giảm học phần kỹ năng đối với sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2017
  • Thông báo về việc nộp kết quả học tập GDQP-AN
  • Khoa XD-KT rộn ràng chuẩn bị hội thi cắm hoa chào mùa Hiến chương 2017
  • Lịch thi Vòng sơ khảo Gala Tri ân
  • Lịch thi đấu Hội thao Chào mùa hiến chương 20-11